[Million Live Theater Days] Platinum Star Theater -HOME, SWEET FRIENDSHIP- : สรุปเกร็ดเล็กน้อยในอีเวนท์และเมาท์อื่นๆ

ริคอตต้า~! เอนทรี่ยาวมาก ไม่คิดว่าจะเขียนยาวถึงเพียงนี้

Continue reading

[Million Live Theater Days] Platinum Star Theater -Dream Traveler- : สรุปเกร็ดเล็กน้อยในอีเวนท์และเมาท์อื่นๆ

กระมิดกระเมี้ยนคลานออกมาจากซากอะไรบางอย่าง ระเบิดปราณอัพ _:(´ཀ`」 ∠):_

Continue reading

[Million Live Theater Days] Platinum Star Theater -STANDING ALIVE- : สรุปเกร็ดเล็กน้อยในอีเวนท์และเมาท์อื่นๆ

รอบนี้มาช้ามากมาย ขออภัยด้วยค่ะ (มีคนรออ่านมั้ย 55555)

Continue reading

[Million Live Theater Days] Platinum Star Theater -Growing Storm!- : สรุปเกร็ดเล็กน้อยในอีเวนท์และเมาท์อื่นๆ

ขออภัยล่วงหน้านะคะ เพราะเอนทรี่เปิดด้วยการบ่นค่อนข้างยาว หลังจากนั้นจะเข้าโหมดทำการปกติ -_____-

Continue reading

[Million Live Theater Days] Platinum Star Theater -Good-Sleep, Baby- : สรุปเกร็ดเล็กน้อยในอีเวนท์และเมาท์อื่นๆ

จบไปพักใหญ่แล้วกับอีเวนท์นี้ ผลแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้าง 👏👏👏👏👏👏 จริงๆ อยากลงไวกว่านี้ แต่มีคิวโน่นคิวนี่อยากลงเยอะเลยเลทจนบัดนาว

Continue reading